Kurser under uddannelse til infektionsmedicin

Sidst opdateret 12.01.2021

Knowledge

Kursusoversigt

Under uddannelsen skal man dels på generelle kurser i intern medicin, dels specialespecikke kurser, herunder tropemedicinsk kursus.

 

Specialespecikke kurser

Information om kursusprogram/kursus materiale vil blive mailet senest 2 uger før kursus start.

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, læs målbeskrivelsen for specialet.

CNS-infektioner

Dato for kursus: 22. og 23. april 2021 (2 dage)

Sted: København

Delkursusledelse:

Christian Brandt
Jannik Helweg-Larsen 

Gastroenterologiske infektioner og kronisk hepatitis

Dato for kursus: 3. og 4. december 2020 (2 dage)

Sted: Hvidovre Hospital

Delkursusledelse:
Morten Helms
Peer Brehm Christensen 

HIV-infektion

Dato for kursus: Oktober 2022 (2 dage)

Sted: Endnu ikke afklaret

Tidligere kursus (2016)

Immundefekt og feber af ukendt årsag

Dato for kursus: Vinter 2022/23 (2 dage)

Sted: Skejby

Infektionshygiejne/profylakse, sepsis og urogenitale infektioner

Dato for kursus: 8-9. juni 2021 (2 dage)

Sted: Skejby

Kardiopulmonale infektioner og tuberkulose

Dato: 28. og 29. januar 2021 (2 dage), herefter igen forår 2023

NB! De nye kursusdatoer er erstatning for det aflyste kursus planlagt til marts 2020, og er primært forbeholdt de kursister, som ikke kom på det oprindelige kursus.

Sted: Odense

Delkursusledelse:
Isik Somuncu Johansen, OUH
Christian Philip Fischer, Hvidovre Hospital
Janne Jensen, Kolding Sygehus

Yderligere information

Knogle- og bløddelsinfektioner

Dato for kursus: 28 & 29 Oktober 2021

Sted: Gentofte Hospital

Tidligere kursus (2015

Teoretisk kursus i mikrobiologi

Dato for kursus: Sommer 2022 (2 dage)

Sted: Endnu ikke afklaret

 


Kursus i tropemedicin

Inden afsluttet hoveduddannelse stilling skal et diplomkursus i tropemedicin være gennemført.

Se her for at læse mere om dette.


Generelle kurser i intern medicin

Se www.dsim.dk


Hovedkursusledelse

Ann-Brit Eg Hansen
Overlæge, lektor, ph.d. 
Infektionsmedicinsk afdeling 144
Hvidovre Hospital
Kettegaards alle 30
2650 Hvidovre
E-mail: ann-brit.eg.hansen.02@regionh.dk

Michael Dalager-Pedersen
Afdelingslæge, ph.d., klinisk lektor
Infektionsmedicinsk Afdeling, Klinik Medicin og Akut
Mølleparkvej 4
9000 Aalborg
E-mail: midp@rn.dk

Nyhedsbrev

Skriv din email adresse og modtag nyheder om hjemmesiden.


© 2021 Dansk Selskab for Infektionsmedicin

version: 2.7.1 ● design: C P Fischer

Side indlæst på 0,15 s

Cookies og privatliv