Specialespecifikke kurser i infektionsmedicin

Sidst opdateret 09.03.2020

Brain

Kursusoversigt

TitelAfholdelse

HIV-infektion

Endnu ikke information om næste kursus

Tidligere kursus (2016)

Immundefekt og feber af ukendt årsag

Dato for kursus: 28-29. januar 2020 (2 dage)

Sted: Skejby

Delkursusledelse:
Suzanne Lunding, Herlev Hospital
Carsten Schade Larsen, Århus Universitetshospital

Kardiopulmonale infektioner og tuberkulose

Kurset udskudt på grund af den aktuelle situation med COVID-19. Nye datoer meldes ud, så snart situationen er mere afklaret.

Dato: 26-27. marts 2020 (2 dage)

Sted: Odense

Delkursusledelse:
Isik Somuncu Johansen, OUH
Christian Philip Fischer, Hvidovre Hospital
Janne Jensen, Kolding Sygehus

Yderligere information

Gastroenterologiske infektioner og kronisk hepatitis

Dato for kursus: 3. og 4. december 2020 (2 dage)

Sted: Hvidovre Hospital

Delkursusledelse:
Morten Helms
Peer Brehm Christensen

 

Sepsis og urogenitale infektioner

Endnu ikke information om næste kursus

Infektionshygiejne og resistente bakterier

Endnu ikke information om næste kursus

Knogle- og bløddelsinfektioner

Endnu ikke information om næste kursus

Tidligere kursus (2015

Teoretisk kursus i mikrobiologi

Endnu ikke information om næste kursus 

Information om kursusprogram/kursus materiale vil blive mailet senest 2 uger før kursus start.

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, læs målbeskrivelsen for specialet.

 


Kursus i tropemedicin

Inden afsluttet hoveduddannelse stilling skal et diplomkursus i tropemedicin være gennemført. Klik her for at læse mere om dette.


Intern medicinske kurser

Se www.dsim.dk


 

Hovedkursusledelse

Ann-Brit Eg Hansen
Overlæge, lektor, ph.d. 
Infektionsmedicinsk afdeling 144
Hvidovre Hospital
Kettegaards alle 30
2650 Hvidovre
E-mail: ann-brit.eg.hansen.02@regionh.dk

Michael Dalager-Pedersen
Afdelingslæge, ph.d., klinisk lektor
Infektionsmedicinsk Afdeling, Klinik Medicin og Akut
Mølleparkvej 4
9000 Aalborg
E-mail: midp@rn.dk

Nyhedsbrev

Skriv din email adresse og modtag nyheder om hjemmesiden.


© 2020 Dansk Selskab for Infektionsmedicin

version: 2.7.1 ● design: C P Fischer

Side indlæst på 0,254 s

Cookies og privatliv