Specialespecifikke kurser i infektionsmedicin

Sidst opdateret 23.10.2019

Brain

Kommende kurser

 

Immundefekt + Feber af ukendt årsag 

Dato for kursus: 28-29. januar 2020
Sted: Skejby
Delkursusledelse: Suzanne Lunding, Herlev Hospital og Carsten Schade Larsen, Århus Universitetshospital  

Kardiopulmonale infektioner + TB 

Dato: 26-27. marts 2020 (2 dage)
Sted: Odense
Delkursusledelse: Isik Somuncu Johansen, OUH
Christian Philip Fischer, Hvidovre Hospital
Janne Jensen, Kolding Sygehus

 

Information om kursusprogram/kursus materiale vil blive mailet senest 2 uger før kursus start.

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, læs målbeskrivelsen for specialet.


 

Information om tidligere kurser

Specialespecifikt kursus i HIV 2016

Specialespecifikt kursus i knogle-, led og bløddelsinfektioner 2015

 


Kursus i tropemedicin

Inden afsluttet hoveduddannelse stilling skal et diplomkursus i tropemedicin være gennemført. Klik her for at læse mere om dette.


Intern medicinske kurser

Se www.dsim.dk


 

Hovedkursusledelse

Ann-Brit Eg Hansen
Overlæge, lektor, ph.d. 
Infektionsmedicinsk afdeling 144
Hvidovre Hospital
Kettegaards alle 30
2650 Hvidovre
E-mail: ann-brit.eg.hansen.02@regionh.dk

Michael Dalager-Pedersen
Afdelingslæge, ph.d., klinisk lektor
Infektionsmedicinsk Afdeling, Klinik Medicin og Akut
Mølleparkvej 4
9000 Aalborg
E-mail: midp@rn.dk