Kontakt DSI

Sidst opdateret 06.06.2019

Contact

Formand

Rikke Krogh-Madsen
Overlæge, ph.d., klinisk lektor
Infektionsmedicinsk Afdeling
Hvidovre Hospital
E-mail: formand@infmed.dk

Kasserer

Ann-Brit Eg Hansen
Overlæge, lektor, ph.d.
Infektionsmedicinsk Afdeling
Hvidovre Hospital
E-mail: kasserer@infmed.dk

Sekretær

Søren Jensen-Fangel
Overlæge, dr. med. 
Infektionsmedicinsk Afdeling Q
Aarhus Universitetshospital
8200 Aarhus N
E-mail: sekretaer@infmed.dk

Hovedkursusudvalg

Nina Weis
Overlæge, ph.d. 
Infektionsmedicinsk afdeling
Hvidovre Hospital
E-mail: ninaweis@dadlnet.dk

Webmaster

Christian P. Fischer
Overlæge, ph.d. 
Infektionsmedicinsk Afdeling
Hvidovre Hospital
Kettegaards alle 30
2650 Hvidovre
Email: webmaster@infmed.dk