Tuberkulose

Guidelines, links, udvalgte referencer og nye artikler om tuberkulose
Guidelines

 

 

Værktøj

Anbefalede links

Tuberkulose behandlingsskema

Region Hovedstadens vejledning om diagnostik og behandling af tuberkulose

Region Hovedstadens vejledning om smitteopsporing

SSI's overvågning af tuberkulose i Danmark

Epi-Nyt om tuberkulose i Danmark (2016)

Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af tuberkulose (2015)

ECDC Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe (2017)

WHO Global tuberculosis report (2017)

WHO Tuberculosis surveillance and monitoring report in Europe (2017)

WHO Towards tuberculosis elimination (2014): an action framework for low-incidence countries

WHO Latent TB Infection (2018)

Udvalgte referencer


 
Nye artikler

Klik her for flere resultater