Bestyrelsen for Dansk Selskab for Infektionsmedicin

Sidst opdateret 06.06.2019


Konstituering efter Generalforsamling maj 2019

Rikke

Formand

Rikke Krogh-Madsen
Overlæge, ph.d., klinisk lektor 
Infektionsmedicinsk Afdeling
Hvidovre Hospital
E-mail: formand@infmed.dk

 Ann-Britt

Kasserer

Ann-Brit Eg Hansen
Overlæge, lektor, ph.d.
Infektionsmedicinsk Afdeling
Hvidovre Hospital
E-mail: kasserer@infmed.dk

 Søren

Sekretær

Søren Jensen-Fangel
Overlæge, dr. med. 
Infektionsmedicinsk Afdeling Q
Aarhus Universitetshospital
8200 Aarhus N
E-mail: sekretaer@infmed.dk og sorjes@rm.dk

 

 

Bestyrelsesmedlem

Ole Kirk

 

Bestyrelsesmedlem

Michael Dalager-Pedersen 

 Face stig

Bestyrelsesmedlem

Stig Lønberg Nielsen
Læge, ph.d.
Infektionsmedicinsk Afdeling
Odense Universitets Hospital
5000 Odense C
E-mail: stig.nielsen@rsyd.dk