Bestyrelsen for Dansk Selskab for Infektionsmedicin

Sidst opdateret 23.05.2018


Konstituering efter Generalforsamling maj 2018

Rikke

Formand

Rikke Krogh-Madsen
Overlæge, ph.d., klinisk lektor 
Infektionsmedicinsk Afdeling
Hvidovre Hospital
E-mail: formand@infmed.dk

 Ann-Britt

Kasserer

Ann-Brit Eg Hansen
Overlæge, lektor, ph.d.
Infektionsmedicinsk Afdeling
Hvidovre Hospital
E-mail: kasserer@infmed.dk

Lone

Sekretær

Lone Hagens Mygind
Overlæge, ph.d., klinisk lektor 
Infektionsmedicinsk Afdeling
Aalborg Universitetshospital
E-mail: sekretaer@infmed.dk og lone.mygind@dadlnet.dk

Isik

Bestyrelsesmedlem

Isik Somuncu Johansen
Professor, overlæge, dr. med. 
Infektionsmedicinsk Afdeling
Odense Universitetshospital
E-mail: isik@dadlnet.dk

 

 Søren

Bestyrelsesmedlem

Søren Jensen-Fangel
Overlæge, dr. med. 
Infektionsmedicinsk Afdeling Q
Aarhus Universitetshospital
8200 Aarhus N
E-mail: sorjes@rm.dk

 

 Face stig

Bestyrelsesmedlem

Stig Lønberg Nielsen
Læge, ph.d.
Infektionsmedicinsk Afdeling
Odense Universitets Hospital
5000 Odense C
E-mail: stig.nielsen@rsyd.dk