Arbejdsgrupper og Udvalg

Sidst opdateret 18.02.2019

Cogwheels

Primær immundefekt: Ann-Brit Eg Hansen, Terese Katzenstein, Lene Surland Knudsen, Olav Larsen, Carsten Schade Larsen, Susanna Deutch, Thyge Nielsen

Sekundær immundefekt: Ulla Hjort, Ann-Brit Eg Hansen, Nina Friis-Møller, Pernille Ravn, Søren Fangel, Lykke Larsen

Antiretroviral terapigruppen: Henrik Nielsen, Jan Gerstoft, Jens Lundgren, Alex Laursen, Niels Obel, Olav Larsen, Gitte Kronborg

Borreliagruppen (i samarbejde med neurologer, dermatologer og kliniske mikrobiologer): Anne-Mette Lebech, Sigurdur Skarphedinsson

DRG-udvalg: Bjarne Ørskov Lindhardt

Endokarditisgruppen (i samarbejde med kardiologer): Jannik Helweg-Larsen.

Indvandrermedicinsk udvalg: Hanne Nødgaard Christensen, Charlotte Sølver Rehling, Anne Mette Hvass, Christian Wejse, Jane Agergaard, Morten Sodemann og Marie Nørredam.

Kronisk viral hepatitisgruppen (i samarbejde med gastroenterologer): Nina Weis (formand), Peer B Christensen, Alex Lund Laursen.

Malariagruppen: Carsten Schade Larsen, Peter Ellekvist, Signe Maj Sørensen og Kim David.

Meningitisgruppen: Anne Mette Lebech, Christian Brandt, Lykke Larsen, Jacob Bodilsen, Lothar Wiese, Birgitte Rønde Hansen, Hans Rudolf von Lûttchau

Osteomyelitis gruppe: Nina Weis, Terese Katzenstein, Pernille Ravn, Nis Pedersen Jørgensen, Lotte Ebdrup, Henrik Nielsen, Theis Aagaard og Michala Kehler.

Pneumonigruppen: Jan Gerstoft, Jens Lindberg, Thomas Benfield, Lone Mygind

Sepsisgruppen: Gitte Kronborg, Gitte Pedersen, Lotte Ebdrup, Jannik Helwig, Thomas Benfield, Annmarie T Lassen, Christian Søborg, Rikke Krogh-Madsen, Merete Storgaard.

Sundhedsstyrelsens epidemigruppe: Kim David og Merete Storgaard

Stikuheldsgruppen: Suzanne Lunding (formand), Peer B Christensen, Terese Katzenstein, Henrik Krarup, Alex Lund Laursen, Birgitte Mørn, Christian Erikstrup, Nina Weis, Jan Gerstoft

TNF-alfa screenings gruppen (i samarbejde med gastroenterologer, rheumatologer, dermatologer og lungemedicinere): Pernille Ravn og Jan Gerstoft

Tuberkulosegruppen (i samarbejde med lungemedicinere m.fl.): Åse Bengård Andersen, Pernille Ravn, Christian Wejse, Isik Somuncu Johansen, Troels Lillebæk

Influenzagruppen (i samlarbejde med en del andre specialer): Gitte Kronborg, Jens Lundgren, Ulrik Dragsted, Jan Gerstoft, Henrik Nielsen

Semi-intensivgruppen: Merete Storgaard, Christian Søborg, Ulla Hjort
For yderligere info, klik her.

Uddannelsesudvalget: Hanne Arildsen (formand), Carsten Schade Larsen (hovedkursusleder), Rikke Krogh Madsen, Lene Surland Knudsen, Troels Kodal, Nina Weis, Ole Kirk, Anne Øvrehus Holm, Majbritt Jeppesen, Trine Hagen, Ulla Hjort og Gitte Pedersen.

Udvalg vedr. Infektionsmedicin i Den Fælles Akutte Modtagelse (FAM): Hanne Arildsen (formand), Susanna Deutch, Suzanne Lunding, Purnima Erichsen, Rikke Krogh-Madsen, Toke Barfod, Ulla Balslev, Lotte Ebdrup, Lars Toft Nielsen, Jon Holler
For yderligere info, klik her.

Inspektorordningen i Sundhedsstyrelsen: Hanne Arildsen, Thomas Benfield, Belinda Klemmensen Mössner

Sundhedsstyrelsens udvalg vedrørende udlandsvaccinationer: Sören Thybo

Sundhedsstyrelsens udvalg vedrørende funktionelle lidelser: Bjarne Ørskov Lindhardt

Fagudvalg i Danske Regioner vedrørende Lægemidler, der er baseret på plasma (dvs. immunglobuliner): Terese Katzenstein

Medicinrådet, fagudvalg vedrørende HIV medicin: Ann-Brit Eg Hansen

Medicinrådet, fagudvalg vedrørende viral hepatitis medicin: Peer Brehm Christensen

Medicinrådet, Fagudvalg i Danske Regioner vedrørende immunsuppressiva ved organtransplantation: Jannik Helweg-Larsen

Medicinrådet, Fagudvalg i Danske Regioner vedrørende antibiotika: Isik Johansen, Søren Fangel Jensen, Thomas Benfield, Janne Jensen

Fagudvalg svampe: Jannik Helweg-Larsen

Dansk Selskab for Intern Medicin: Daniel Faurholt-Jepsen og Ann Britt Eg Hansen (suppleant)
For yderligere info, klik her.

Dansk Selskab for Intern Medicin, uddannelsesudvalg: Trine Hagen og Ellen Sloth

Det nationale antibiotikaråd: Isik Johansen

LVS styregruppe for akut-databaser: Til besættelse

Union Européenne des Médicins Spécialistes (UEMS): Søren Fangel-Jensen og Lilian Kolte
For yderligere info, klik her.

LVS: Lone Mygind, Anders Koch, Rikke Krogh Madsen
For yderligere info, klik her.

Medicinrådet: Niels Obel
For yderligere info, klik her.

Det Rådgivende Specialeplanlægningudvalg: Henrik Nielsen

Hovedkursusleder hoveduddannelsen DSI: Carsten Schade Larsen (formand) og Ann-Brit Eg Hansen (næstformand)