Kurser under uddannelse til infektionsmedicin

Sidst opdateret 07.01.2022

Kursusoversigt

Under uddannelsen skal man dels på generelle kurser i intern medicin, dels specialespecikke kurser, herunder tropemedicinsk kursus.
 

Specialespecikke kurser

Information om kursusprogram/kursus materiale vil blive mailet senest 2 uger før kursus start.
For det faglige indhold i de teoretiske kurser, læs målbeskrivelsen for specialet.

CNS-infektioner

Dato for næste kursus

Efterår 2024 (2 dage) 

Sted
Endnu ikke afklaret
Delkursusledelse
Endnu ikke afklaret
Tidligere kurser
11. og 12. april 2018
9. og 10 september 2021

Gastroenterologiske infektioner og kronisk hepatitis

Dato for næste kursus

Efterår 2023

Sted
Hvidovre Hospital
Delkursusledelse
Morten Helms
Peer Brehm Christensen 
Tidligere kurser
3. og 4. december 2020

HIV-infektion

Dato for næste kursus

12. og 13. oktober 2022 (2 dage)

Sted
Endnu ikke afklaret
Delkursusledelse
Ole Schmeltz Søgaard og Lene Ryom Nielsen 
Tidligere kurser
7. og 8. oktober 2019

Immundefekt og feber af ukendt årsag

Dato for næste kursus

Vinter 2022/23 (2 dage)

Sted
Skejby
Delkursusledelse
Endnu ikke afklaret 
Tidligere kurser
25. og 26. januar 2017

Infektionshygiejne/profylakse, sepsis og urogenitale infektioner

Dato for næste kursus
Sommer 2024
Sted
Endnu ikke afklaret
Delkursusledelse
Endnu ikke afklaret
Tidligere kurser
15. og 16. maj 2018
8. og 9. juni 2021

Kardiopulmonale infektioner og tuberkulose

Dato næste kursus

Forår 2023

Delkursusledelse
Endnu ikke afklaret
Tidligere kurser

Knogle- og bløddelsinfektioner

Dato for næste kursus

2024

Sted
Endnu ikke afklaret
Delkursusledelse
Pernille Ravn og Lotte Ebdrup 
Tidligere kurser
28. og 29. oktober 2021
24. og 25. oktober 2018

Teoretisk kursus i mikrobiologi

Dato for næste kursus

6. og 7. april 2022 (2 dage)

Sted
Roskilde
Delkursusledelse
Klaus Leth Mortensen og Lene Surland Knudsen 
Tidligere kurser
6. og 7. juni 2016
 

Kursus i tropemedicin

Inden afsluttet hoveduddannelse stilling skal et diplomkursus i tropemedicin være gennemført.
Se her for at læse mere om dette.

Generelle kurser i intern medicin

Se www.dsim.dk

Hovedkursusledelse

Ann-Brit Eg Hansen
Overlæge, lektor, ph.d. 
Infektionsmedicinsk afdeling 144
Hvidovre Hospital
Kettegaards alle 30
2650 Hvidovre
E-mail: ann-brit.eg.hansen.02@regionh.dk

Michael Dalager-Pedersen
Afdelingslæge, ph.d., klinisk lektor
Infektionsmedicinsk Afdeling, Klinik Medicin og Akut
Mølleparkvej 4
9000 Aalborg
E-mail: midp@rn.dk

Nyhedsbrev

Skriv din email adresse og modtag nyheder om hjemmesiden.


© 2022 Dansk Selskab for Infektionsmedicin

version: 2.11.0 ● design: Christian Philip Fischer

Side indlæst på 0,323 s

Cookies og privatliv