Søgning på udtrykket 'rejse' giver 45 resultater


Dokumenter [8] Sider [3] Kalender [14] Aktuelle smitsomme sygdomme [+20]

Dokumenter [8]

Guideline vedrørende diagnostik og behandling af malaria. Udarbejdet af Kim David, Carsten Schade Larsen, Peter Ellekvist, Signe Maj Sørensen og Lasse Vestergaard

…r 2016. Væsentligste ændringer i denne version: - at der nu udelukkende tales om lande og områder med forekomst (og ikke udbrudsområder). - at gravide og kvinder, der aktuelt påtænker at blive det, anbefales at overveje at udskyde ikke-nødvendige rejser til disse områder. - at test af en gravid kvinde som udgangspunkt kun skal foretages, hvis hun har symptomer og har rejst i et af de pågældende områder. - at par eller mænd, der har rejst i områder med forekomst anbefales nu at bruge præven…

Kursusbeskrivelse og tilmelding

Beskrivelse og tilmelding

Sider [3]

… Stikuheld: Suzanne Lunding (tovholder), Peer B Christensen, Terese Katzenstein, Henrik Krarup, Alex Lund Laursen, Birgitte Mørn, Christian Erikstrup, Nina Weis, Jan Gerstoft. Stikuheld og anden blodeksposition (2020), Trope- og rejsemedicin: Peter Ellekvist (tovholder), Anders Porskrog, Carsten Schade Larsen, Fredrikke Christie Knudtzen, Kim Peter David, Lasse Skafte Vestergaard, Marie Helleberg, Mike Zangenberg, Sanne Jespersen, Signe Mai Sørensen Malaria (2019), …

…esse for medlemmerne. Sammensætningen og mandatet for sådanne udvalg sker efter de af bestyrelsen fastlagte retningslinjer. Udvalgene refererer til bestyrelsen, der tegner Selskabets holdning. Bestyrelsen kan herunder nedsætte et udvalg, der kan uddele rejselegater til studierejser, herunder kongres deltagelse, i udlandet. Rejselegaterne kan være sponsorerede. I de tilfælde hvor rejselegaterne er sponsorerede, kan Selskabet tage sig betalt for at administrere ordningen, såfremt det bliver nødvendigt …

…nås støtte via Sundhedsstyrelsen. på maximalt kr. 60.000,- (2019-20) efter udlæg. Kopi af bevis om optagelse på kurset, bevis for bankoverførsel af kursusafgift samt udfyldt ansøgningsskema fremsendes til hovedkursusledelsen. Ansøgningsskemaet rejse- og udlægsafregning for fremmedekurser kan findes via siden om specialespecifikke kurser (Sundhedsstyrelsen). Sundhedsstyrelsen vil herefter refundere beløbet hurtigst muligt. Uddannelsesstedet skal sørge for frihed med løn i kursusperioden. …


Kalender [14]

4. maj 2020, Statens Serum Institut
1. april 2019, København
6. marts 2019, KolleKolle, Værløse
24. januar 2019, Aarhus Universitetshospital
16. marts 2018, Værløse
8. maj 2017, København
8. marts 2016, Kommunehospitalet, København
13. april 2015, Statens Serum Institut
7. november 2014, Botswana
13. juni 2013, Mødelokale 2 i vandrehallen, Hvidovre Hospital
8. april 2013, Statens Serum Institut
27. september 2012, Auditorium 1, Bartholinbygningen, bygning 1241, lokale 135, Aarhus Universitet
16. april 2012, SSI, København
23. marts 2012, Domus Medica, København

Aktuelle smitsomme sygdomme [+20]

Der er mere end 20 resultater, måske du vil se flere resultater her?
Statens Serum Institut
27.11.2021
Varianten Omicron (B.1.1.529) er en ny variant af coronavirus. Den blev først rapporteret i Botswana 11. november 2021 og 14. november i Sydafrika. Varianten er siden observeret i flere europæiske lande i hos rejsende fra de Sydafrika. I dag er den sandsynligvis fundet hos to personer, der er indrejst til Danmark.
Statens Serum Institut
6.08.2021
I sidste uge oplyste SSI, at en stor del af covid-19 smitten kommer fra de rejsende. Tyrkiet har nu overhalet Spanien som det hyppigste smitteland.
Statens Serum Institut
29.07.2021
Det formodes at 1 ud af 4 danskere er blevet smittet med covid-19 i udlandet. Især rejsende fra Spanien har været ramt af smitte. SSI opfordrer rejsende til at følge et par gode råd.
Statens Serum Institut
25.06.2020
Statens Serum Institut (SSI) har nu offentliggjort kort og tabeller, der viser hvilke lande, der opfylder kriterierne.
Statens Serum Institut
20.06.2020
De nye rejsevejledninger og indrejserestriktioner træder i kraft lørdag d. 27. juni. Den endelig liste over lande, der lever op til kriteriet vedr. smitte for perioden 27. juni til 3. juli offentliggøres d. 25. juni.
Statens Serum Institut
27.01.2020
Meldingen fra Udenrigsministeriet om ændringen af sikkerhedsniveauet i Hubei-provinsen i Kina kommer efter, at udbruddet med ny coronavirus nu omfatter flere end 2.500 tilfælde, hvoraf langt de fleste tilfælde er fra Wuhan i Hubei-provinsen.
Statens Serum Institut
15.05.2019
Stadigt flere danskere bliver bidt af dyr - især hunde - når de rejser i udlandet, og risikerer dermed at blive smittet med rabies. Rabies kan i værste fald være dødelig, hvilket et aktuelt dødsfald i Norge på tragisk vis understreger.
Statens Serum Institut
4.12.2018
Polio er tæt på at være udryddet i hele verden, og WHO har siden maj 2014 erklæret international spredning af poliovirus (både vildtype og vaccinetype) for en folkesundhedsmæssig krise af international betydning. WHO har på det seneste møde i dets ”Emergency Comittee” valgt at opretholde denne status. Der er dog aktuelt ingen risiko for polio ved rejse til Syrien.
Statens Serum Institut
14.11.2018
Efter det tragiske dødsfald i England råder SSI folk til at være opmærksomme, når de rejser til lande, hvor der er rabies.
Statens Serum Institut
11.06.2018
En ny undersøgelse med data fra 13 lande i Europa - heriblandt Danmark - viser, at de fleste rejserelaterede tilfælde af hepatitis A, sker på rejser til en række lande i Afrika og Asien. Og det til trods for at disse lande kun udgør en mindre del af al rejseaktivitet.
Statens Serum Institut
16.03.2018
Der har i 2018 til dato været påvist flere tilfælde af gul feber i Brasilien end i hele 2017, hvor der var et udbrud i foråret, og som medførte en midlertidig anbefaling om gul feber vaccination af alle rejsende til Brasilien.
Statens Serum Institut
19.04.2017
Statens Serum Institut har i samarbejde med Det Europæiske Center for Sygdoms -forebyggelse og kontrol, ECDC og øvrige berørte lande (se herunder), undersøgt en stigning i forekomsten af legionærsygdom, blandt europæiske rejsende, der siden den 1. oktober 2016 er vendt tilbage fra rejse til Dubai i De Forenede Arabiske Emirater.
Statens Serum Institut
21.03.2017
Udbruddet af gul feber i Brasilien udvikler sig fortsat til nye områder, som normalt ikke regnes for gul feber-risikoområder.
Statens Serum Institut
4.10.2016
SSI har udviklet et nyt subsite med anbefalinger om vaccination og evt. forebyggelse af malaria til rejsende.
Statens Serum Institut
25.05.2016
Det er nu veletableret, at gravide (fosteret) er i særlig risiko ved smitte med zikavirus.
Statens Serum Institut
13.05.2016
Antallet af personer, der får forebyggende vaccination mod rabies i forbindelse med udlandsrejser stiger hvert år. Det skyldes stigning i rejsende til lande med rabies, viser ny opgørelse fra Statens Serum Institut.
Statens Serum Institut
6.05.2016
Nyt webbaseret værktøj kan følge antibiotikaresistente bakterier på tværs af landegrænser.
Statens Serum Institut
6.04.2016
I 2015 blev det største udbrud af zikavirus til dato observeret i Syd- og Mellemamerika, og der er tiltagende holdepunkter for, at infektion hos gravide kvinder kan føre til fosterskader.
Statens Serum Institut
13.01.2016
Som følge af besparelser lukker rejserådgivningen til de praktiserende læger, som Afdeling for Infektionsepidemiologi har varetaget siden april 2010.
Statens Serum Institut
9.12.2015
Den globale udryddelse af polio er i en afgørende fase, og WHO’s IHR Emergency Committee har revurderet de særlige krav/anbefalinger om revaccination mod polio ved rejse til/ophold i visse lande, som har været i funktion siden sommeren 2014.

DSI på

Følg os på linkedin.com/company/dansk-selskab-for-infektionsmedicin

Nyhedsbrev

Skriv din email adresse og modtag nyheder om hjemmesiden.


© 2024 Dansk Selskab for Infektionsmedicin

CVR: 33634307

www.infmed.dk
Version: 2.12.4
PHP version: 8.0.30
Design: Christian Philip Fischer
Side indlæst på 0.911 s

Cookies og privatliv