FAM-udvalget

Udvalg vedr. Infektionsmedicin i Den Fælles Akutte Modtagelse

Dokumenter

Se under FAMinfo (kun adgang for medlemmer).

Formål

Udvalget er nedsat under Dansk Selskab for Infektionsmedicin og har til formål at rådgive bestyrelsen/generelforsamlingen i spørgsmål vedr. specialets rolle i de nyetablerede fælles akutmodtagelser.

Medlemmer

Udvalget består af speciallæger og læger under uddannelse i Infektionsmedicin med repræsentanter fra alle 5 regioner og fra både universitetssygehuse og regionshospitaler. Bestyrelsen er repræsenteret ved mindst et medlem. Udvalget har en formand og der tages referat fra møderne.

Opgaver

Udvalget har til opgave at følge etableringen af de nye fælles akutmodtagelser i landets 5 regioner samt indsamle erfaringer både regionalt og centralt.Det er herunder særligt væsentligt at identificere problemområder vedrørende håndteringen af infektionsmedicinske patienter i akutenhederne. Udfordringerne kan være meget forskellige fra sygehus til sygehus samt fra region til region og kan være af både faglig og organisatorisk art.Uddannelsen af infektionsmedicinske speciallæger i regi af de nye akutmodtagelser er et andet hovedområde for udvalgets arbejde. Det er her vigtigt at sikre, at læger under uddannelse til infektionsmedicin også fremover opnår kompetence i at behandle akutte infektionsmedicinske tilstande, uanset hvor den akutte infektionsmedicinske patient modtages på det enkelte sygehus.

Information

Udvalget holder bestyrelsen opdateret indenfor ovenstående områder. Herudover er udvalget forpligtiget til at bringe emner, der må forventes at have almen interesse, ud til diskussion blandt selskabets medlemmer fx via selskabets hjemmeside eller medlemsmøder.

FAM gruppens sammensætning Marts 2016

Hanne Arildsen (Aarhus Universitetshospital) (formand)
Lotte Ebdrup (Aarhus Universitetshospital)
Suzanne Lunding (Hillerød Hospital)
Gitte Kronborg (Hvidovre Hospital)
Toke Barfod (Roskilde Sygehus)
Henrik Nielsen (Aalborg Universitetshospital)
Svend Stenvang (Odense Universitetshospital)
Åse Bengård Andersen (bestyrelses repræsentant)

Nyhedsbrev

Skriv din email adresse og modtag nyheder om hjemmesiden.


© 2022 Dansk Selskab for Infektionsmedicin

CVR: 33634307

version: 2.11.0 ● PHP version 8.0.26 ● design: Christian Philip Fischer

Side indlæst på 0.114 s

Cookies og privatliv