Quiz

quizI kommende tid vil der komme mulighed for at gætte med på cases og infektionsmedicinsk historie. Vi vil dog gerne have at også du bidrager med din viden til quizzen.

Send derfor dine bedste cases og andre quizforslag til admin@infmed.dk. Quizoplægget skal være vedlagt en kort svarbeskrivelse og mindst 3 forslag til svar, hvoraf mindst 1 er korrekt.

Egnede forslag bliver herefter lagt ud på hjemmesiden.

Nyhedsbrev


© 2020 Dansk Selskab for Infektionsmedicin

version: 2.7.1 ● design: C P Fischer

Side indlæst på 0,153 s

Cookies og privatliv