Karrierevejledning ved ansøgning om hoveduddannelse i Infektionsmedicin

Sidst opdateret 06.06.2019

syringe

Hvis du går og drømmer om en karriere indenfor infektionsmedicin, så kan nedenstående information om videreuddannelsen forhåbentligt være en hjælp på vejen.

Hvis du allerede er igang med speciallægeuddannelsen kan du finde relevante oplysninger via siden infektionsmediciner.

Formalia

De 5 regioner har fastlagt regelsættet for ansættelsesproceduren i Notat om ansættelsesproceduren for speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

Opslag af hoveduddannelsesforløb varetages af de regionale videreuddannelsessekretariater, men kan ses på www.laegejob.dk, hvor der kan oprettes en JobMatch-profil, så man automatisk får besked om nye opslag.

Ansøgning skal for alle videreuddannelsesregioner ske elektronisk på www.videreuddannelsen.dk. Generelle oplysninger om speciallægeuddannelsen kan findes hos Sundhedsstyrelsen på www.sundhedsstyrelsen.dk.

Da ansættelsesproceduren er regionalt placeret kan oplysninger om denne søges hos den videreuddannelsesregion man ønsker at søge hoveduddannelsesforløb i, dvs hos de enkelte videreuddannelsessekretariater for hhv. uddannelsesregion øst, syd og nord (links nederst på siden).

Informationerne er organiseret forskelligt på hjemmesiderne, men alle tre har en side omhandlende ansættelsesproceduren til hoveduddannelsesstillinger. Se fx Sekretariatet for lægelige videreuddannelse øst på www.laegeuddannelsen.dk/speciallaegeuddannelsen/ansaettelsesprocedure.html. På de enkelte videreuddannelsessekretarieters hjemmesider kan man endvidere finde en detaljeret specialespecifik vejledning til ansøgningen.

Den faglige profil, som er essentiel i bedømmelsen af ansøgere, kan findes på hjemmesiderne for de tre videreuddannelsessekretariater og her på selskabets hjemmeside.

Rent formelt skal ansøgningen udformes i henhold til den præcise vejledning der foreligger sammen med de enkelte stillingsopslag hos de respektive videreuddannelsessekretariater. Nedenstående er ment som nogle mere generelle aspekter ved ansøgningen, ansættelsesudvalget og ansættelsessamtalen.

Ansøgning

Ved ansøgning til en hoveduddannelsesstilling udfyldes i hht. ovenstående, et elektronisk ansøgningsskema inklusive et CV og en personlig motiveret ansøgning. De tre ansættelsesudvalg beslutter om CVet skal være struktureret, dette vil fremgå af den aktuelle vejledning der foreligger sammen med opslaget.

Såfremt man ønsker et struktureret CV forventes det at man udarbejder et CV bygget op omkring de syv lægeroller. Den personlig motiverede ansøgning bør samle og understrege de vigtigste pointer fra CVet, ikke mindst med hensyn til motivation og interesse for specialet.

Som for alle andre specialer er det vigtigt at man formår, både ved sit valg af tidligere ansættelser, forskning, kurser, samarbejdshverv og undervisningsposter, samt ved udformningen af selve ansøgningen, at demonstrere både en dedikation, målrettethed og interesse for faget, men også gerne en bredde i det faglige virke.

Ansættelsesudvalget

Såfremt man opfyl